Powiat Wieruszowski

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie - Biuro Prawne

Symbol wydziału: BP
Nazwa: Biuro Prawne
Telefon: 627813 377 Faks: brak
E-Mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl
WWW: http://www.powiat-wieruszowski.pl
WWW: http://www.powiat-wieruszowski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://pzwieruszow.peup.pl/
Skrytka ePUAP: /sp/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 17' 42.64"N, 18° 09' 7.16"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Starostwo - od poniedziałku do piątku 7 30 -15 30
Wydział Komunikacji i Dróg pn-pt 7.45- 15.00


Personel wydziału
Marzena Piluch-Tyca Radca Prawny Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0002 Sesje rady powiatu
0006 Projekty uchwał rady powiatu
0007 Uchwały rady powiatu
0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0027 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień powiatu z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań powiatu i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
070 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące legislacji i obsługi prawnej
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0720 Własne działania legislacyjne w zakresie aktów prawnych powszechnie obowiązujących dotyczących samorządu terytorialnego
0721 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego
0722 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0723 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
0724 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
073 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji publicznej
074 Opinie prawne na potrzeby powiatu i jego jednostek organizacyjnych
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
0751 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi
076 Obsługa prawna w zakresie windykacji lub egzekucji należności
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa
121 Zbiory aktów normatywnych obcych
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg i wniosków oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2350 Urlopy wypoczynkowe
272 Dokumentacja zamówień publicznych
3020 Przygotowanie projektu budżetu powiatu
3021 Budżet powiatu i jego zmiany
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3160 Egzekucja należności pieniężnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij